Sözlük

TERİMLER

Above the fold: Reklamın, kullanıcı sayfada aşağı inmeye başlamadan önce görünen kısmında yer alması

Ad Server: Reklam görsellerini bulunduran gösterim ve tıklanma sayılarını hesaplayan sunucular

Ad Specs: Reklamların pixel ve KB spesifikasyonları

Aspect Ratio: En boy oranıdır. Resmin genişliği ve yüksekliği arasındaki oranı ifade eder.

Backlink: Bir web sitenin başka bir web sitesini kendi içeriğinde önermesidir.

Bandwidth: Bant genişliği. Bir veri iletişim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır.

Banner: İnternet sitelerinde çeşitli alanlarda yer alan grafik reklam modelleridir. Hareketli/hareketsiz olabilirler ve tıklanma esaslı yapılmışlardır.

Bleed: Reklamın taşması, uygun boyuttan daha fazla olması durumudur.

Button: Çok küçük alanlarda yer alan, tıklama üzerine kurgulanmış küçük bannerlar

Cache: Önbellek. Gerçek hafızaya erişmeyi azaltmak ve istenen işlemleri daha hızlı bir şekilde çözmek için tasarlanır.

Click: Tıklama.

CTR: Click Through Rate.

Conversion: Dönüşüm. Web sitesi ziyaretçilerinin herhangi bir sayfada gerçekleştirmesi istenen eylemlerden herhangi birini yaptıklarında gerçekleşir.

Cookie: Çerez. Web sunucusunda bilgisayara otomatik olarak yüklenen küçük dosyalardır. Çerezlerin içindeki bilgiler aynı bilgisayar o siteye her girişinde saklı durur.

CPA: Cost Per Action. Reklamverenlerin gerçekleştirilen eylem başına ödeme yaptığı fiyatlandırma sistemidir.

CPE: Cost Per Engagement. Kullanıcıların sitelerle veya markayla direkt etkileşime girmesi için oluşturulmuş reklamlarda, yaratılan etkileşim başına oluşan maliyettir.

CPM: Cost Per Mille. 1000 gösterim başına maliyeti göstermektedir.

Display URL: Reklamda görünen web sayfası adresidir.

DMP: Data Management Platform. Kullanıcı verilerini sistemli olarak kaydedip işledikten sonra kullanıcıların ortak alışkanlıkları dikkate alarak hedeflenebilir kullanıcı grupları oluşturmayı sağlayan sistemlerdir.

Domain: Alan adı. Bir web sitesinin internette yer almak için sahip olması gereken kimliktir. Alan adları web sitelerinin adı ve adresidir.

DSP: Demand Side Platform. Var olan envanteri farklı platformlardan kampanya hedefine göre filtreleyerek satın alma yapılmasını sağlayan sistemlerdir.

FCAP: Frequency Capping. Sıklık sınırıdır. Bir reklamın bir kullanıcı karşısına ne sıklıkla çıkacağına üst sınır koyabilmeyi sağlar.

GIF: Graphics Interchange Format. Piksel tabanlı animasyonların üretilmesine olanak tanır.

Hit: Bir web sitesine gelen ziyaretçi, siteyi oluşturan web sayfalarından birini görüntülemek istediği zaman, ziyaretçinin tarayıcısı web sunucusundan taleplerde bulunur. Sunucu tarafından talebe cevap olarak çağırılan öğelerin her biri bir “hit” olarak kaydedilir. Ziyaretçi sayısı ile farklıdır.

House Ad: Kurum içi reklam modelidir. Kurum tarafından sahip olunan reklam alanlarında, kurumun kendi reklamını yapmasıdır.

HTML: Hyper Text Markup Language. İnternet üzerinde web sayfası oluşturmak için kullanılan bir betik dilidir.

Hybrid: Ödeme yöntemlerinin karışık olarak seçildiği kampanyalardır.

Hyperlink: Bir kelime, cümle veya görsel dosyaya eklenen, kullanıcıyı yeni bir dokümana veya bulunan dokümanın farklı bir bölümüne yönlendiren bağlantılardır.

Impression: Gösterim. Bir internet reklamının kullanıcılar tarafından görüntülenmesidir. Aynı kullanıcı bir yayını tekrar görürse 2 gösterim sayılır.

Inventory: Envanter. Yayıncı sitenin veya kaynağın alabileceği maksimum reklam miktarına denir. Envanterdeki reklam miktarı gazete ve sitelerdeki reklama uygun boşluklara göre hesaplanır. Ayrıca satılabilecek reklam miktarı da envantere dahildir. Envanter büyüklüğü aylık ölçülür.

Landing Page: Varış sayfasıdır.

Opt-In: Kullanıcılar bir veya daha fazla ürün veya hizmet kategorisiyle ilgili tanıtım e-maillerine kaydolmaya davet edilir. Kaydolanlar “Opt-In” olur.

Opt-Out: Opt-In olarak kişi listesine kaydolan bir kullanıcı sonsuza kadar e-mail almak zorunda değildir. Dilediği zaman listeden ayrılabilir. Bu durumda “Op-Out” olur.

Page View: Web sitesi sayfalarının belirli bir zaman aralığında toplam görüntülenme sayısıdır.

Programatik: Belirli kriterlere uygun kullanıcılara, mili saniyelerle ölçülen sürelerde, reklam göstermeye karar veren yazılımla reklam satın alması yapılmasıdır.

Reach: Erişim. Bir kampanya, yayın, ya da dönem içinde reklamı en az bir kez gören kullanıcı sayısıdır. Bir kişi birden fazla gösterim görebileceğinden erişim, gösterimden az olabilir.

Rich Media: İzleyenleri içerikle etkileşimde bulunmaya teşvik eden video, ses gibi gelişmiş özellikler veya başka öğeler içeren reklamlardır.

RTB: Real-time bidding. Reklam verenin, bir yayıncının envanterine en yüksek teklifi verdiği noktada o envanteri gerçek zamanlı olarak satın alabildiği modeldir.

SSP: Supply Side Platform. DSP’nin karşıtı olarak çalışan SSP’ler, yayıncı siteleri konsolide ederek reklam alanlarının ne formatla, hangi fiyatla satılacağına dair öneri sunar.

Tag: Etiket. Bir içeriğin kolayca kategorize edilebilmesine yardımcı olması amacıyla oluşturulan belirteçlerdir.

Unique User: Tekil kullanıcı. Bir internet sitesini ziyaret eden kişilerin IP’leri sayaçlar tarafından alınır ve saklanır. Bu saklama süresi sayaçlara göre değişir. Bu zaman aralığında ilk kez siteye giriş yapan kullanıcı tekil ziyaretçidir.

URL: Uniform Resource Locator. Web sitesinin uzantıları dahil adıdır.

VCR: Video Completion Rate. Video tamamlanma oranı; video reklamın tamamının izlenme sayısının videonun toplam izleme sayısına oranıdır.

ÖDEME YÖNTEMLERİ

CPM (Cost per Mile) : Gösterim Başı Fiyatlandırma, CPM: Cost per Mille (Thousand) = Kısaca 1.000 gösterim başına fiyatlandırma demektir. Reklam verirken CPM olarak 1 TL’den anlaşılırsa, verilen reklamın 1.000 kez gösterimi karşısında 1 TL ödenecek demektir.

CPC: (Cost per Click) : Tıklama başı ödeme demektir, reklam verilen site ile anlaşma doğrultusunda tıklama başına 0.20 kuruşa anlaşıldıysa siteden alınan her tıklama için bu rakam ödenir. Reklamın gösterilmesinden ziyade tıklanmasına ve sayfaya giriş yapılmasına önem veriliyorsa tıklama başı ödeme söz konusu olduğundan CPM’den daha etkili bir yöntemdir.

CPL (Cost per Lead) : Doğrudan hedef odaklı fiyatlandırma modeli CPL’de siteden alınan kayıt başına ücretlendirme yapılır. Herhangi bir siteye verilen reklamı tıklayan kişiler siteye gelip, istenen bir kayıt formu doldurunca reklam verilen siteye para ödenir. CPL modeli daha çok satış dönüşecek eylemler için yapılan fiyatlandırılma sistemidir. Reklam verilen sitenin kullanıcılarından kayıt formunu doldurması beklenir. Formda alınan verilerin iletişim amaçlı kullanılacağı öngörülür. Lead, satışa dönüştürmek için veri toplamaktır.

CPA (Cost per Action) : CPL’e göre daha da etkili bir yöntemdir. Eylem başına ödeme yapılan fiyatlandırma sistemidir. Buradaki eylem reklam verenin belirlediği her hangi bir şey olabilir. Fakat CPL’in bir adım ötesinde eylem olarak ürün satışı, paralı üyelik satışı veya önemli olan bir formun doldurulması işlemi olabilir. CPA, CPS (Cost per Sale) yani satış için ödeme şeklinde de olabilir.

CPS (Cost per Sale) : Satış başına ödeme, satış başına işlem, satış başına ücretlendirmedir. CPS Affiliate Marketing satış metodların başında gelmektedir. Satılan her ürün üzerinden komisyon ödenmesi yoluyla yapılır. Reklamın CPS sonucuna ulaşması için sırayla önce gösterilmesi, sonra tıklanması ve sonra satış işleminin gerçekleşmesi adımlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Doğrudan hedef olan satışla sonuçlandığı için maliyet anlamında yüksek de olsa, getirisi yüksek bir reklam yayın modelidir.